Pohjois-Karjalan työmarkkinakatsaus

Työmarkkinat tarkoittavat muutakin kuin numeroita työttömien tai avoimien työpaikkojen määrästä. Pohjois-Karjalassa on mm. kuntajohdolta tullut toive avata työmarkkinoiden tilannetta tilastoja syvemmällä tasolla. Tähän haasteeseen vastattiin syksyllä 2020 maakuntaliiton hankkeessa, jonka ensisijaisena tavoitteena on tiedolla johtamisen kehittäminen.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, TE-toimisto, yrittäjäyhdistys, koulutuskuntayhtymä Riveria sekä kunnat lähtivät mukaan luomaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Pohjois-Karjalan työmarkkinakatsausta. Katsauksen tarkoitus on palvella kaikkia, joita aihepiiri koskettaa jollain tavoin.

Kehitämme katsausta lukijapalautteen mukaan, joten muistathan jättää terveiset palauteboksiin!

Työmarkkina
katsaus 2/2021

Yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Karjalassa alkuvuodesta koko maan parhaiten. Sitä selittää erityisesti teollisuuden voimakas kasvu varsinkin kevään aikana.

Päiväkodissa

Työmarkkina
katsaus 1/2021

Vuoden 2020 aluekehitykseen vaikutti erityisesti korona ja sen mukanaan tuomat muutokset. Työttömyys ja erityisesti lomautukset kasvoivat selvästi, mutta heikkenevän työllisyystilanteen myötä myös väestön muuttoliikkeen volyymi laski. 

Työllisyystilastot

Väestöennuste