Yritykset  

Tee nyt! -hanke vauhdissa

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Työnantajat koulutuksen tukena -hanke (Tee nyt! -hanke) auttaa maakunnan yrityksiä parantamaan työnantajavalmiuksiaan ja kehittämään yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Keväällä 2020 alkaneeseen ESR-rahoitteiseen hankkeeseen on osallistunut eri tavoin tähän mennessä noin 60 yritystä.

Hankkeen Alku-valmennuksissa on pureuduttu yritysten perusstrategioihin ja markkinointiin, tavoitteena parantaa yritysten kilpailukykyä ja kohentaa niiden näkyvyyttä työnantajana. Osallistujien palaute on ollut kiitettävää. He ovat kokeneet saaneensa valmennuksista runsaasti apua ja vinkkejä, miten kehittää omaa toimintaansa ja yritystensä kilpailukykyä. Toimintamallia jatketaan koko hankkeen ajan ja tavoitteena on, että valmennuksiin osallistuu hankkeen aikana useita kymmeniä yrityksiä lisää.

Yritykset auditoivat koulutusalojen opettajatiimejä

Hankkeen toinen merkittävä toimintamalli on Riverian ja kauppakamarin yhdessä kehittämä ja alullepanema Riverian opettajatiimien työelämäauditointi. Sen tavoitteena on ollut parantaa yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja löytää Riverian toiminnasta jo parhaiten toteutuneet toimintamallit sekä myös merkittävimmät kehityskohteet.

Auditointitilaisuuksia on toteutettu tähän mennessä kuudelle eri koulutusalalle ja toteutetaan loppuvuoden aikana kaikille lopuille koulutusaloille, kaiken kaikkiaan 18 auditointia. Malli on saanut runsaasti kiitosta osallistuneilta yrityksiltä: ymmärrys oppilaitosten toiminnasta on selvästi lisääntynyt ja uusien kontaktien luominen helpottunut. Riverian opettajatiimit ovat kokeneet auditointien lisänneen tietoa yritysten tarpeista ja rekrytointien haasteista sekä ymmärrystä opetuksen kehittämisestä.

”Työelämän suorittamassa tiimiauditoinnissa olemme tehtävämme ytimessä, eli varmistamme asiakaslähtöisesti osaavaa työvoimaa alueemme yrityksille. Yhteistyö kauppakamarin kanssa on sujunut erinomaisesti ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Yhteistyömalli kiinnostaa varmasti koko ammatillisen koulutuksen kenttää”, Riverian koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen toteaa.

Auditointiprosessi on kiinnostanut koulutusalaa yleisesti ja toimintamalli otetaan käyttöön loppusyksystä alkaen myös Karelia-ammattikorkeakoululla.

Tee Nyt -hanke on hyvässä vauhdissa ja päättyy kesäkuussa 2023.

Juha KukkonenJuha ​​​​​​​Kukkonen
projektiasiantuntija
Pohjois-Karjalan kauppakamari

Työelämän suorittamassa tiimiauditoinnissa olemme tehtävämme ytimessä.