Yritysteema 

Softaosaaminen ja liikenneyhteydet maailmaan tärkeitä Abloylle

Abloy Oy on lisännyt merkittävästi ohjelmistosuunnittelun resurssejaan digitaalisten lukitusratkaisujen kehityksen tarpeisiin. Kansainvälisen yrityksen huolena on yhä myös liikenneyhteyksien toimivuus maakuntaan ja täältä maailmalle.

Viime kuukausina Abloyn avoimet työpaikat ovat selvästi painottuneet IT-osaajiin. Toimitusjohtaja Jari Toivasen mukaan ohjelmistosuunnittelun resursseja tarvitaan, jotta yritys voi hyödyntää teknologisen murroksen tuomat kasvumahdollisuudet. Rekrytoinnin lisäksi Abloy on vahvistanut oman henkilöstönsä ohjelmisto-osaamista. Digitaalisten lukitusratkaisujen tuotekehitysprojekteja on meneillään useita. Tuoteryhmän kasvu lisää tarvetta niin elektroniikka- ja ohjelmistosuunnitteluun kuin mekaniikkasuunnitteluunkin.

Toivanen kertoo, että Abloylla menee olosuhteisiin nähden erinomaisesti ja vauhti on selvästi parantunut vuodesta 2020. Vaikka etäyhteydet toimivat, se ei turvallisuusalan kansainvälisessä liiketoiminnassa riitä, vaan liikekumppaneita on tavattava myös kasvokkain sekä tehtaalla että vientimaissa.

-Turvallisuus perustuu luottamukseen, jota ei uusasiakashankinnassa rakenneta vain etäyhteyksin. Asiakasluottamusta vaaditaan myös investointien hankintapäätöksiin. Pitkällä tähtäimellä hyviä liikenneyhteyksiä maakuntaan tarvitaan jo alueen elinvoiman ja työvoiman saatavuuden kannalta.

Mittava IT-koulutusrutistus

Syksyllä 2019 Abloy käynnisti yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa henkilöstön uuden IT-valmennuksen, johon osallistuvilla oli mahdollisuus suorittaa 60 opintopisteen kokonaisuus, valita vain osia siitä sekä halutessaan jatkaa täyteen tutkintoon. Henkilöstöjohtaja Petri Lempiäinen kertoo, että mukaan valmennukseen lähti yli 60 abloylaista kaikista henkilöstöryhmistä hankkimaan lisäosaamista nykyiseen tai tulevaan tehtäväänsä.

-Karelian valmennukseen osallistuneista kymmenkunta suoritti täydet 60 opintopistettä ohjelman päättymiseen, vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi useat suorittivat siitä osia. Ohjelma toteutettiin hankerahoituksella, ja Karelia sai koulutukseen muitakin yritysasiakkuuksia mukaan.

Jari Toivasen mukaan Karelian valmennus tähtäsi osaamisen muuntamiseen vastaamaan uusia tarpeita. Koulutuksen läpikäyneitä on sijoittunut myös uusiin tehtäviin.

-Asiakastarpeiden muuttumisen sekä digitalisaation myötä yrityksillä on tarve ja mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Sen toteuttamiseen Karelia-yhteistyö on ollut meille merkittävä, Toivanen toteaa.

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan

Lempiäinen ja Toivanen näkevät, ettei työikäistä väkeä ole riittävästi, jos ajatellaan niitä osaamisalueita, joissa Abloyn kasvuodotukset ovat.

-ELY-keskuksen Ari Niiranen kirjoitti Karjalaisessa hyvin työperäisestä maahanmuutosta (Vieraskolumni 1.7.2021). Hän on oikeassa siinä, että meillä on visainen ongelma käsillä. Työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyöllä. Seutukunnissa on jo nähtykin hyvää yhteistyötä siihen suuntaan, esimerkkinä Become Karelian -hanke IT-osaajien houkuttelemiseksi maakuntaan, Lempiäinen sanoo.

Kansainvälinen työyhteisö on arkipäivää

Yrityksen työpaikkailmoituksista osassa hakijana on Abloy Oy, osassa puolestaan ASSA ABLOY -konserni. Joensuun tehtaalla on kymmeniä henkilöitä, jotka palvelevat ASSA ABLOYn muita divisioonia. Rekrytoinnin myötä yritys kehittää työnantajamielikuvaansa.

-Työskentelypaikka voi olla Joensuu, mutta henkilö tekee töitä muulle konserniyksikölle. Täältä käsin hoidetaan globaaleja asioita. Abloylaisille tämä on ollut arkipäivää, mutta nyt haluamme kertoa siitä enemmän myös muille. Työyhteisö hyötyy tällaisesta yhteistyöstä. Yhteisessä työyhteisössä osaaminen karttuu ja vuosien myötä on mahdollisuus vaihtaa tehtäviä ja ammatillista suuntausta, rakentaa erilaisia uria, Lempiäinen kertoo.

Tuotantotyön vaatimustaso noussut

Abloy on viimeisten kolmen vuoden aikana investoinut merkittävästi tuotannon teknologian kehittämiseen. Toivasen mukaan teknologian muutos on tuonut mukanaan uuden tyyppistä työtä.

-Käytännössä on uusittu koko tehtaan layout ja virtautus, otettu käyttöön uutta konekantaa ja lisätty automaatioita. Samalla osaamistasovaatimukset ovat nousseet.

Petri Lempiäinen lisää, että edelleen tarvitaan laajasti koneistusta, jossa teknologia myös kehittyy pitkin harppauksin.

-Koneistusosaajien saaminen ei ole itsestäänselvyys. Itse haluamme kehittää ja kouluttaa heitä edelleen.

-Myös tuotannon työnjohtotehtävät ovat monipuolisia ja vaativia. Siinäkin meillä on haasteita löytää riittävästi osaajia. Tätä ei ratkaista pelkästään oppilaitoksissa kouluttamalla. Tärkeä on myös alueen teknologiateollisuuden verkosto, jonka avulla osaamista kehitetään, Lempiäinen lisää.

Englanninkielinen ammattiopetus

Lempiäinen toivoo, että englanninkielisen tutkinto-oikeuden saaminen Riverialle etenee positiiviseen lopputulokseen.

-Se mahdollistaisi työperäisen maahanmuuton, ja paikallisilla oppilaitoksilla on hyvät mahdollisuudet tarjota opintoja suomen kielessä, jota myös tarvitaan.

Teksti: Eeva Hirvola-Kostamo 

Abloyn oppilaitosyhteistyö 

Toimii kahteen suuntaan, molemmat hyötyvät 

  • Työharjoittelut  
  • Opinnäytetyöt  
  • Opettajien työelämään tutustumisjaksot  
  • Abloyn henkilöstön osaamisen päivitys ja täydennys (re-skilling) sekä osaamistason nosto (up-skilling)  

Ensisijaisesti paikallisten oppilaitosten kanssa 

  • Riveria 
  • Karelia: henkilöstökoulutus esim. ohjelmoinnissa ja kyberturvallisuudessa 
  • UEF: tutkimuspartneri, henkilöstön johtamiskoulutus  
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT