Yritykset  

Yrityksille haittaa koronasta – monipaikkatyö tulevaisuuden mahdollisuus    

Koronasta on ollut merkittävää haittaa lähes joka kolmannelle pohjoiskarjalaiselle yritykselle, selviää Pohjois-Karjalan Yrittäjien tammikuussa tekemästä tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi yli 300 yrittäjää. 

Vastaajista 46,1 prosenttia koki haittaa olleen jonkin verran. 15,1 % oli sitä mieltä, että korona ei ole vaikuttanut lainkaan ja 9,6 %:lle korona on vaikuttanut jopa positiivisesti. Eli kaiken kaikkiaan jonkinlaista haittaa on ollut 75 %:lle yrityksistä. 

Yritykset ovat pitäneet kiinni osaavasta työvoimasta. Peräti 88,9 prosenttia vastaajista ilmoitti, että eivät ole irtisanoneet työntekijöitä. 77,1 % yrityksistä ei ollut myöskään lomauttanut työntekijöitään. Yrityksistä noin 5 % oli irtisanonut ja 18 % oli käyttänyt lomautuksia yrityksen sopeuttamiskeinona. 

Irtisanomisia suunnitteli 3,3 % yrityksistä, lomautuksia 4,8 % ja 3 % oli palkannut lisää henkilökuntaa. 

Tulevaisuus koronan jälkeen nähdään positiivisena 

Yli puolella vastaajista on positiiviset tulevaisuuden näkymät ja he uskovat yrityksensä selviävän. Viidennes vähän epäröi, että selviääkö. Peräti 13 prosenttia vastanneista uskoi, että yritys menestyy entistä paremmin. 3,3 % vastaajista arvioi, että yritys ehkä kaatuu ja 0,6 % arvioi yrityksensä kaatuvan. 

Määrällisesti konkurssiin ajautuvien yritysten määrä olisi tässä valossa tutkittuna noin 40–200 yritystä. 

Pohjoiskarjalaiset yritykset eivät ole hakeneet juurikaan lainarahoitusta koronakriisin hoitoon. Peräti 91,3 % yrityksistä ei ole hakenut lainaa. Sen sijaan koronatukia oli hakenut yli puolet yrityksistä. Valitettavasti 7,2 % ei hakemuksesta huolimatta ollut saanut tukea. Lähes puolet yrityksistä ilmoittaa, että ei ole hakenut mitään tukea. Koronatukien saajista noin 90 % ilmoitti tuista olleen hyötyä. 

Etätyöstä apua kohtaanto-ongelmaan 

Juuri julkaistussa työelämägallupissa  yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi tehdä etätöitä jatkossakin. Tämä poistaisi tietyillä aloilla tulevaisuuden kohtaanto-ongelmaa ja lisäisi varmasti monipaikkatyötä. Tulevaisuuden työtä on myös hybridityö, jossa työtä tehdään välillä työpaikalla, kotona tai vaikkapa kesämökiltä käsin. 

Kaikkea työtä ei kuitenkaan tulevaisuudessa eikä nytkään voi hoitaa etänä. Viime vuonna tullut hoitajamitoitus tuo omat haasteensa soteyrittäjille. Sote-käsiparien tarve tulee olemaan tulevina vuosina yli 200 000 henkilöä koko Suomessa. Vuoden alusta hoitajamitoitus nousi 0,55:een, syksyllä se nousee 0,6:een ja ensi vuoden alusta 0,7:ään. Mistä löydetään tekijät, sitä pohtii moni soteyrittäjä. 

Tutustu myös pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavaan Pk-yritysbarometriin.

Merja BlombergMerja Blomberg
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Yrittäjät