Terve­tu­loa, tämä on organi­saa­tion Pohjois-Karja­lan maakun­ta­liitto saavu­tet­ta­vuus­se­loste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee palve­lua tyomarkkinat.pohjois-karjala.fi ja on laadittu / päivi­tetty 23.02.2021. Palve­lua koskee laki digitaa­lis­ten palve­lu­jen tarjoa­mi­sesta, jossa edelly­te­tään, että julkis­ten verkko­pal­ve­lu­jen on oltava saavu­tet­ta­via.

 Tämän digipal­ve­lun saavu­tet­ta­vuu­den on arvioi­nut maakun­ta­lii­ton viestintä.

Digipal­ve­lun saavu­tet­ta­vuu­den tila

Täyttää kaikki saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set.

Huoma­sitko saavu­tet­ta­vuus­puut­teen digipal­ve­lus­samme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaa­mi­seksi

Sähkö­pos­tilla

[email protected]

Valvon­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tetta meille eli sivus­ton ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väi­nen saamaasi vastauk­seen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuk­sen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­toon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­ton sivulla kerro­taan tarkasti, miten ilmoi­tuk­sen voi tehdä ja miten asia käsitel­lään.

Valvon­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­tie­dot

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuu­den valvon­nan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelin­nu­mero vaihde 0295 016 000