Työllisyyden tilannekuva

Työllisyyden tilannekuva valmistui ja nyt on toiminnan aika   

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva ja tulevaisuus -selvitys valmistui vuoden 2020 lopussa ja sen keskeisiä tuloksia esiteltiin 16.12. järjestetyssä Kuvasta tekoihin -seminaarissa. Raportti sisältää maakunnan työmarkkinoiden nykytilankuvauksen, väestö- ja työvoimatarpeiden ennakoinnin sekä asiantuntijahaastattelujen, kyselyjen ja alueellisten työpajojen pohjalta rakennetun toimenpidesuunnitelman työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 

Työmarkkinoiden tilannekuva -raporttia täydentävät kuntakohtaiset analyysit työllisyyden tilanteesta, ennusteet työvoimatarpeen kehityksestä ja ehdotukset tarvittavista toimenpiteistä työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 

Raporttien perusteella työmarkkinoiden tilannekuva on kaksijakoinen ja kunnat asettuvat keskenään erilaiseen asemaan työikäisen väestön kehityksen suhteen: Joensuun keskusta ja lähikunnat sinnittelevät ja muualla maakunnassa työikäinen väestö vähenee. Tämä kahtiajako tulee esille työllisyyden ja työpaikkojen tarkastelussa, joiden molempien määrä väheni 2010-luvulla kaikissa muissa kunnissa, paitsi Joensuussa.  

Tulevaisuudessa suurin haaste maakunnan työmarkkinoille on työikäisen väestön väheneminen, jonka juurisyy on ikärakenteen muutos ja pienet nuorisoikäluokat. Ikärakenteen muutoksen tuomaan haasteeseen työvoiman riittävyydessä voidaan vastata työllisyysasteen nostolla, jolloin suurempi osa työikäisistä on työelämässä sekä houkuttelemalla maakuntaan uusia asukkaita muualta Suomesta tai rajojen ulkopuolelta. Jos työllisyysaste saadaan nostettua hallituksen tavoittelemaan 75 prosenttiin, niin se riittäisi vastaamaan ikärakenteen muutoksen ja ennakoidun uuden työvoiman tarpeeseen 2020-luvulla.  

Tilannekuvaraportissa nostettiin esille neljä teemaa, joihin panostamalla voitaisiin vastata tulevaisuuden työvoimatarpeisiin: yritysten työvoiman saatavuuden varmistaminen, koulutusmahdollisuudet nuorille ja työssä oleville, alueen markkinointi ja pitovoiman lisääminen, sekä syrjäseudulla asumisen tukeminen (kuva). Nämä neljä teemaa ovat keskenään sidoksissa ja toimivat toisiaan vahvistavasti. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tuleekin tehdä monialaista yhteistyötä ja edistää toimenpiteitä, jotka lisäävät maakunnan elinvoimaa. Työmarkkinoiden tilannekuva -raportissa on kuvattu selkeästi Pohjois-Karjalan haasteet ja ehdotettu teemoja, joita edistämällä niihin voitaisiin vastata. Nyt on aika yhdessä kehittää toimintatavat ja -mallit varmistamaan työvoiman saatavuus myös 2030-luvulla. 

Työvoiman saatavuuden toimintasuunnitelma

Tuukka ArosaraTuukka Arosara
projektipäällikkö
KasvuPOK-hanke
Pohjois-Karjalan ELY-keskus