Koulutus 

Yliopistoyhteistyön monet muodot

Itä-Suomen yliopiston tutkimus- ja koulutustoiminnassa on keskeistä vaikuttavuus. Tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja ajantasaisen koulutuksen kautta tuotamme uutta tietoa, innovaatioita ja osaajia yhteiskunnan eri sektoreille.

Yliopiston avoin toimintakulttuuri lisää vuorovaikutusta, joka vauhdittaa tiedonsiirtoa, tutkimustulosten kaupallistamista ja laajaa yhteishyödyntämistä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Yliopiston strategia korostaa välitöntä vaikuttavuutta erityisesti Itä-Suomen alueella. UEF on tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä myös yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämisessä alueen elinkeinoelämän vahvistajana ja uudistajana. Korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuurimme ja asiantuntijamme ovat käytettävissä, ja toivotamme eri toimijoita tervetulleiksi toimimaan kampusalueellemme.

Kehitämme ketterästi koulutuksiemme sisältöjä, jotta voimme vastata parhaiten alueen osaamistarpeisiin. Uusina vastauksina alueelliseen työvoimapulaan syksyllä 2021 käynnistyivät puheterapeuttien koulutus sekä diplomi-insinöörikoulutus yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Työskentelemme sen eteen, että saamme pysyvän koulutusmallin tekniikan alan koulutukselle Itä-Suomessa.

Opiskelija keskiössä

Meiltä valmistuvat opiskelijat ovat yliopiston ja alueen suurin voimavara. Tehtävämme mukaisesti koulutamme eri alojen asiantuntijoita koko maan ja nykyisin yhä enemmän myös kansainvälisiin tarpeisiin. Meiltä valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin. Tosin valitettavan usein työpaikka löytyy maakunnan ja Itä-Suomen ulkopuolelta.

Selvityksiemme mukaan yliopistosta valmistuvista monet haluaisivat jäädä opiskelupaikkakunnalleen työelämään. Tämä nivelvaihe, osaajien sitouttaminen alueen tarpeisiin, on koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteinen ponnistus. Sitouttaminen on aloitettava jo opiskeluprosessin aikana. Harjoittelut ja opinnäytetyöt ovat yrityksille erinomainen keino paitsi sitouttaa tulevia asiantuntijoita myös saada uudenlaista näkökulmaa toimintaansa. Yliopiston yrittäjyys- sekä urapalvelut ovat mielellään mukana kehittämässä kohtaantomahdollisuuksia.

Yliopisto on käynnistänyt uudenlaisen työelämätohtorijärjestelmän. Ideana on, että työssä oleva henkilö suorittaa tohtorintutkinnon ja on samaan aikaan yrityksessä työssä. Tällä prosessilla henkilö voi perehtyä ja kehittää yhdessä työnantajansa kanssa valittua kohdetta ja siten tuoda uutta tutkimustietoa ja innovaatioita toimintaan. Ensimmäiset työelämätohtorit valmistuvat 2024.

Kumppanuuksilla vahvaa yhteistyötä

Yliopiston kumppanuusmalliajattelu lähtee aidosta, konkreettisesta yhteistyöstä. Yhteistyö rakentuu luottamukseen ja tuttuuteen, joka ei synny hetkessä. Kumppanuusmallissa on mukana toimijoita eri sektoreilta. Toiminta voi kattaa koulutusyhteistyötä, yhteisiä infra- ja tilaratkaisuja ja kaikkea niiden väliltä. Lähtökohtana toiminnassa aina on, että kaikki osapuolet hyötyvät tuomalla omaa osaamistaan yhteiseen käyttöön. Joensuun kampuksella käynnistynyt Photonics Center -toiminta tiivistää konkreettisesti kumppanuusmalliajattelun, ja siltä on lupa odottaa paljon. Muita hyviä esimerkkejä on Green Hub -toiminta ja nousevana koulutusekosysteemi.

Kansainvälistä osaamista

Itä-Suomi tarvitsee koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa. Veto- ja pitovoiman osalta on yhteistä työtä alueella tehty, vielä ei ole kuitenkaan valmista. Kielikysymys on koettu yhdeksi haasteeksi. Kansainvälisillä opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella suomen kieltä, nykyisin alkeita jo ennen alueelle saapumista. Kielitaito kehittyy parhaiten kieltä käyttämällä.

Kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla harjoittelu on erinomainen paikka tutustua niin mahdolliseen tulevaan työntekijään kuin myös opiskelijalla mahdolliseen työpaikkaan. Syksyllä 2021 avaamme alueen yrityksille ja muille työllistäjille UEF trainee -ohjelman kautta mahdollisuuden palkata harjoittelija matalalla kynnyksellä. Yliopisto kattaa harjoittelun palkkauskulut, ja työnantajan katettavaksi jäävät työnantajamaksut. Haastan alueemme yritykset mukaan tähän tutustumismahdollisuuteen.

Alumnit

Yliopistosta valmistuneet eli UEF-alumnit ovat iso voimavara yhteistyössämme, ja kutsun meiltä valmistuneet liittymään mukaan monipuoliseen alumnitoimintaan. Alumneille tarjoamme kahden vuoden ajan mahdollisuuden suorittaa Jatkuvan oppimisen keskuksen kautta ilmaiseksi opintoja ja näin täydentää tutkintoa juuri työnantajan tarvitseman osaamisen tarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen kautta osaamisen uudistamista

Osaamisen uudistaminen ja päivittäminen on nykyisin arkipäivää. Yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus tarjoaa ratkaisuja niin yksilöiden, työelämän kuin yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeisiin. Uusimpaan tutkittuun tietoon perustuva koulutus tarjoaa kaikille avoimet ovet tarvittavan tiedon ja taidon luo – helposti ja nopeasti, missä vain, milloin vain.

Avoin yliopistomme on Suomen kolmanneksi suurin avoimen yliopiston kouluttaja. Valikoimissamme on 100 oppiainetta. Täydennyskoulutustarjontamme muodostuu käytännön tekemisestä yhdistettynä soveltavaan yliopistolliseen osaamiseen.

Jatkuvan oppimisen keskus toteuttaa myös asiakkaille suunnattuja ainutlaatuisia palvelukokonaisuuksia ja tilauskoulutuksia. Jatkuvan oppimisen keskus on Itä-Suomen ainoa EMBA-​kouluttaja.

Tervetuloa yhteistyöhön kanssamme!

Soili MakkonenSoili Makkonen
kehitysjohtaja
Itä-Suomen yliopisto

Valmistuvista monet haluaisivat jäädä opiskelupaikkakunnalleen työelämään. 

Harjoittelut ja opinnäytetyöt ovat yrityksille erinomainen keino sitouttaa tulevia asiantuntijoita ja saada uudenlaista näkökulmaa toimintaansa.