Pielisen Karjala 

Työllisty Nurmeksessa

Yhä useampi haaveilee muutosta maalle tai paluusta kotiseudulle. Suurin este on usein ajatus, ettei pieneltä paikkakunnalta löydy töitä. Joustavasti ajattelevalle ja uusia mahdollisuuksia harkitsevalle on kuitenkin työtä tarjolla, näin myös Nurmeksessa.

Uusia osaajia haetaan tuotannolliseen työhön ja sote-alalle

Nurmeksessa suurimmat työllistäjät ovat pysyneet vuosien saatossa samoina ja vahvistuneet entisestään; elintarvikeala, erityisesti leipomot, metsänkorjuu ja puunjalostus, metalliala, kaupan ala sekä matkailu hakevat jatkuvasti uusia osaajia. Muun Suomen tapaan sote-ala on erittäin voimakkaassa kasvussa ja tarjoaa Nurmeksessakin monipuolisia työtilaisuuksia sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla. Avoimia paikkoja on säännöllisesti myös mm. kuljetusalalla.

Osaamista kehittämällä kohti uutta työtä

Jos omaa osaamista vastaavaa työtä ei Nurmeksesta löydy, ratkaisu voi löytyä etätyöstä, yrittäjyydestä tai kouluttautumisesta. Oppisopimus on Nurmeksessa ahkerassa käytössä ja Riveria tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. Riveria Valtimo on erikoistunut metsäalan koulutukseen ja Riveria Nurmeksessa koulutetaan mm. lähihoitajia ja elintarvikealan osaajia – koulutusalat vastaavat siis hyvin alueen työelämän tarpeita. Myös te-palveluiden erilaiset koulutukset, palkkatuki sekä paikallisten virkailijoiden neuvonta tukevat siirtymistä uuteen työhön tai uudelle alalle.

Tukea työllistymiseen

PIKES Oy tarjoaa apua kaikessa yrittämiseen liittyvässä, mutta myös tukea Nurmeksesta uutta työtä etsivälle. Työllisty Nurmeksessa -valmennus sisältää henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi yritysjakson paikallisessa yrityksessä, asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Tästä on ollut apua etenkin muualta muuttavien sekä alaa vaihtavien henkilöiden työllistymiseen. Nurmeksessa panostetaan myös hyvään yhteistyöhön eri työllisyystoimijoiden kesken, mikä näkyy asiakkaan sujuvana ohjaamisena oikeiden palveluiden äärelle.

Tervetuloa töihin Nurmekseen!

Outi MeriläinenOuti Meriläinen
yritysasiantuntija, Taidolla töihin 2020–2022 -hanke
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy

Jos omaa osaamista vastaavaa työtä ei Nurmeksesta löydy, ratkaisu voi löytyä etätyöstä, yrittäjyydestä tai kouluttautumisesta.