TE-palvelut 

Yrittäjyys muutoksessa

Yrittäjyydestä on korona-aikana tullut monelle varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle.

Irtisanomiset, lomautukset ja tiettyjen toimialojen haasteet ovat antaneet työntekijöille sysäyksen siirtyä yrittäjyyteen, osin oman taloudellisen tilanteensa varmistamiseksi.

Korona-aika on tuonut uusia tapoja ja toimintamalleja toimia yrittäjänä. Monet työt ovat siirtyneet etätyöksi, joka ei ole sidoksissa työn tekopaikkaan. Tällä hetkellä koetaan myös jonkinasteista työntekijäpulaa, mikä pakottaa työnantajia turvautumaan alihankintaan. Pätkätyöt ja osa-aikatyöt ovat vaihdettavissa yrittäjyyteen, mikä mahdollistaa yhä useammalle yrittäjälle kasvua ja kehittymistä.

Oikeus työttömyysturvaan

Vallitseva tilanne on tuonut muutoksia myös työttömäksi jäävien yrittäjien tilanteeseen. Aiemmin yrittäjillä ei työtulon hiipuessa tai loppuessa ollut mahdollisuutta työttömyysturvaan. Ahdinkoon joutuivat etenkin yksinyrittäjät, joille yrittäjyys on keino itsensä työllistämiseen.

Nyt yrittäjille on suotu samoja oikeuksia työttömyysturvaan kuin muillekin. Siten on voitu turvata yrityksen säilyminen pahimman yli sekä tarjottu mahdollisuus jatkaa, kun tilanne sen sallii. Toivottavasti näitä hyviä malleja jää pysyviksi.

Digitalisaation superloikka

Etätyö, työn joustavuus, tietoliikennevarmuus ja jatkuva kehittäminen nostavat esiin uusia mahdollisuuksia nopeammalla tahdilla, kuin vanhoja työntekomalleja katoaa. Ohjelmistot, videoneuvottelut ja viestintä ovat nousseet erittäin isoon rooliin ja tuoneet myös yrittäjyyteen uusia mahdollisuuksia. Nopea ja ketterä yrittäjä elää muutoksessa helpommin kuin suuret organisaatiot. Toisaalta isommalle yritykselle tuki- ja konsultointipalveluiden käyttö on helppo väylä kehittää omaa toimintaansa ja samalla työllistää pienyrittäjiä.

Uusia yrittäjiä ja uusia innovaatioita on tullut, ja lisää on tulossa. Nuorten elämänarvot ja halu kehittymiseen ja itsensä johtamiseen tuovat uutta virtaa yrittäjyyteen. Yrittäjänkin on osattava markkinoida ja myydä osaamistaan. Näkyminen laajasti sosiaalisessa mediassa ja positiivinen työote ovat merkittävä osa yrittäjyyttä. Sivutoiminen yrittäjyys ja osuuskuntayrittäjyys luovat hyvää pohjaa siirtymiselle kokoaikaiseksi yrittäjäksi.

Yrittäjyys on meille tärkeä ja merkittävä voimavara, joka kannustaa keksimään ja kehittämään uusia toimintatapoja. Mitä kaikkea saammekaan vielä nähdä, kun yrittäjiä rohkaistaan lisää ja tuetaan monelta suunnalta?

Visa RinneVisa Rinne
palvelupäällikkö
Pohjois-Karjalan TE-toimisto  

Vaihtoehtona yrittäjyys
  • Korona-aika on kannustanut monia ihmisiä siirtymään palkkatyöstä yrittäjiksi.
  • Alihankinnan yleistyessä moni pätkätyö muuttuu yrittäjyydeksi.
  • Yrittäjien työttömyysturvan paraneminen helpottaa etenkin yksinyrittäjien tilannetta.
  • Etätyö ja digitalisaatio monipuolistavat useiden yritysten toimintamahdollisuuksia.
  • Erilaiset kevytyrittäjyyden muodot voivat tarjota väylän kokoaikaiseen yrittäjyyteen.