Työllisyyden tilannekuva

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva    

Alkuvuonna 2021 talous on toipunut koronan tuomasta taantumasta jopa odotettua nopeammin, mikä näkyy Pohjois-Karjalassa ennätyksellisenä uusien avointen työpaikkojen määränä. Työttömien määrä laskee viiveellä. Suurin vähennys aiheutui lomautettujen paluusta töihin alkuvuonna. Täysin työmarkkinat eivät ole toipuneet: pitkäaikaistyöttömyys kasvoi alkuvuonna huolestuttavaa vauhtia.

Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon 2021 alkuvuonna enemmän kuin koskaan uusimuotoisen tilastoinnin aikana eli sitten vuoden 2006. Tammi-kesäkuun aikana avoimeksi tuli 10 188 uutta työpaikkaa, mikä on yli 2000 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Selvästi eniten lisääntyivät sosiaali- ja terveysalan työpaikat, kärjessä lähihoitajat (n. 1000 avointa paikkaa) ja sairaanhoitajat (n. 500 avointa paikkaa).

Teollisuudessa pyörät pyörivät: prosessityöntekijöitä ja kokoonpanijoita tarvitaan viime vuotta enemmän muovi-, puu- ja metalliteollisuudessa.

Ravintola-alalla koronasta toipuminen näkyy ravintolatyöntekijöiden ja tarjoilijoiden kysyntänä.

Rakentaminen jatkuu maakunnassamme vilkkaana. Alan tehtäviin on paikkoja avoinna viime alkuvuotta enemmän.

Myyntiedustajia ja myyjiä kysellään yhä paljon, vaikka on tultu selvästi alas viime vuoden luvuista.

Eniten ovat vähentyneet maatalouden ja puutarha-alan avoimeksi ilmoitetut työpaikat. Koronan helpottumisen myötä kausityöntekijöistä ei ole enää samanlainen puute kuin viime vuonna.

Tammi-kesäkuun 2021 työttömyys väheni verrattuna 2020 alkuvuoteen seuraavasti:

  • Työttömiä työnhakijoita n. 10 700, mikä on n. 1500 eli 12 % vähemmän kuin alkuvuodesta 2020
  • Lomautettuja palasi töihin n. 1300
  • Seutukunnittain työttömien määrä väheni Joensuun seudulla 13 %, Pielisen Karjalassa 11 % ja Keski-Karjalassa 7,5 %
  • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 20 %, 25–54-vuotiaiden 16 % ja yli 55-vuotiaiden työttömien määrä 0,4 %

Pitkäaikaistyöttömyys edelleen nousukiidossa

Yli vuoden työttömänä olleita oli n. 3 800, mikä on 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi jokaisessa ikäryhmässä, alle 50-vuotiaissa suhteellisesti enemmän kuin sitä vanhemmissa ikäluokissa.

Alkuvuonna talous on toipunut nopeasti ja osoittanut jopa kuumenemisen merkkejä. Nyt olemme tilanteessa, jossa on samanaikaisesti sekä paljon työpaikkoja avoinna että työttömyys edelleen korkealla tasolla. Koronan aikana piiloon jääneet työmarkkinoiden kohtaannon kysymykset nousevat taas näkyville. Suurin haaste on pitkäaikaistyöttömyyden kasvun katkaiseminen ja kääntäminen laskuun. Seurattavaksi jää, miten toipuminen jatkuu nopean alun jälkeen: jatkuuko talouden hyvä vire ja kohtaavatko työpaikat ja työnhakijat siten, että työttömyyskin lähtee pysyvämpään laskuun.

Reijo VesakoivuReijo Vesakoivu
strategiapäällikkö
Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Työllisyyden keskeiset muutokset 2021/1-6
  • Työmarkkinat toipumassa, avoimia työpaikkoja ennätykselliset 10 188
  • Työttömyys vähentynyt, mm. lomautettuja palannut töihin
  • Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen