Työmarkkinakatsaus 2/2021

Pohjois-Karjalan työmarkkinakatsaus 2/2021

Pohjois-Karjalan työmarkkinakatsaus avaa työttömyyden kuvaa lukujen takana. Kaksi ensimmäistä eli vuonna 2021 ilmestyneet katsaukset on laadittu osana maakuntaliiton Kuntajohdon tiedolla johtamisen kehittämisen hanketta. Ensimmäisestä työmarkkinakatsauksesta saatu palaute rohkaisee jatkamaan katsauksen julkaisemista kahdesti vuodessa maakunnan toimijoiden yhteistyönä edelleen hankkeen päättyessä.

Sivustolla on reaaliaikaisesti päivittyvää tilastotietoa työllisyydestä, työttömyydestä ja väestöennusteista.

Katsauksessa on sekä vakiosisältöä että vaihtuvaa teemasisältöä. Tämän numeron erityisteema on yrittäjyys ja mukana on kuuden pohjoiskarjalaisen yrityksen haastattelut. Seutukunnista tämänkertainen katsaus keskittyy Pielisen Karjalaan. Koulutusorganisaatioista esillä on nyt Itä-Suomen yliopisto.

Yleiskatsaus:

Alkuvuoden 2021 työmarkkinakehitys

Maakunnan aluekehityksessä on ollut nähtävissä odotuksiin nähden paljon positiivisia kehityskuvia…

Työllisyyden tilannekuva:

Työpaikkoja tarjolla ennätysmäärä 

Alkuvuoden 2021 aikana työmarkkinat ovat toipuneet niin täällä meillä kuin koko Suomessa…

Yritysteema:

Kaikki töihin

Lähes kaikilla toimialoilla yritykset ja julkinen sektori ilmoittavat vaikeuksista saada palkattua ihmisiä….