Työmarkkinakatsaus 1/2021

Tämä on ensimmäinen Pohjois-Karjalan työmarkkinakatsaus, olkaa hyvä!   

Katsauksen ovat toimittaneet TE-toimiston, ELY-keskuksen, maakuntaliiton, koulutuskuntayhtymä Riverian ja kuntien asiantuntijat ja sen tarkoitus on palvella koko Pohjois-Karjalaa. Työryhmän tavoitteena on ollut sukeltaa työmarkkinoiden ja ihmisten tilanteeseen kuukausitilastoja syvemmällä tasolla. Olemme halunneet avata työttömyyden kuvaa lukujen takana, sillä sieltä löytyy yhtä monta tarinaa kuin on työpaikkoja ja työnhakijoitakin. Työmarkkinakatsaus ilmestyy kahdesti vuodessa, helmikuussa ja elokuussa. Sivustolla on myös reaaliaikaisesti päivittyviä tilastotietoja, joita kannattaa käydä kurkistamassa katsausten välissäkin. 

Pohjois-Karjalan työllisyystilanne on tällä hetkellä heikko, mutta työmarkkinoilla on nähtävissä myös monia myönteisiä asioita. Esimerkiksi työttömyydessä ei tapahtunut niin merkittävää notkahdusta kuin monella muulla alueella, ja avoimien työpaikkojen määräkin kääntyi nousuun loppuvuonna. 

Meillä on ainutlaatuinen ympäristö asua, tehdä töitä ja harrastaa, mutta myös kehittää uusia ratkaisuja työpaikkojen lisäämiseen. Osalle aloista tulee lähivuosina työvoimapula, joten tässä katsauksessa keskitytään työpaikkojen kohtaanto-ongelmaan liittyviin ratkaisuihin. Kohtaanto-ongelmasta on jo merkkejä alueellamme ja se tulee pahenemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikäli emme ryhdy toimenpiteisiin. 

Tuotantolaitoksella

Alue- ja työmarkkinakehitys vuonna 2020

Vuoden 2020 aluekehitykseen vaikutti erityisesti korona ja sen mukanaan tuomat muutokset. Työttömyys ja erityisesti lomautukset kasvoivat selvästi, mutta heikkenevän työllisyystilanteen myötä myös väestön muuttoliikkeen volyymi laski. 

Myyjä ja asiakas

Työllisyyden tilannekuva

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva ja tulevaisuus -selvitys valmistui vuoden 2020 lopussa. Raportti sisältää maakunnan työmarkkinoiden nykytilankuvauksen, väestö- ja työvoimatarpeiden ennakoinnin sekä asiantuntijahaastattelujen, kyselyjen ja alueellisten työpajojen pohjalta rakennetun toimenpidesuunnitelman työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.