Näkökulma

Tarvitaan asennemuutosta, mutta myös asennetta  

Työttömyyden pitkittyessä loppuu usko työllistymiseen. Kun siihen vielä ynnätään lähestyvä eläkeikä tai sairaus, joka rajoittaa työn hakemista ja tekemistä, voi tilanne tuntua toivottomalta. Se ei tarkoita sitä, että halu työn tekemiseen katoaisi. Päinvastoin: koko ikänsä palkkatyötä tehnyt, itsensä ja perheensä elättänyt ei voi käsittää, kuinka on tähän tilanteeseen joutunut. Työtön nuori voi ajatella, että tähän on tyydyttävä, eihän omassa perheessä muillakaan töitä ole. Koulukiusaamistausta tai oppimisen haasteet ovat tehneet elämästä selviytymistä ja nuori tarvitsee vahvaa, henkilökohtaista tukea työllistymiseen. 

Totuus on, että meillä ei ole varaa jättää näitä ihmisiä huomioimatta, sillä kaikkia tarvitaan talkoisiin työllisyysasteen nostamiseksi ja elinvoiman turvaamiseksi Pohjois-Karjalassa. Työnantajana sinun tulee olla valmis kouluttamaan ja perehdyttämään pitkään työttömänä olleita työtehtäviinsä. Tarvitaan työtehtävien räätälöintiä osatyökykyisille sekä mahdollisuutta tehdä lyhempää työpäivää. Työnantajalle on tarjolla lukuisia palveluita valtion, kunnan ja hankkeiden taholta, kuten palkkatukea, kuntalisiä ja työhönvalmennusta. Tarjolla olevat tuet ovat merkittäviä niin rahallisesti kuin henkilötyövuosinakin ja ne kannattaa hyödyntää! 

Työttömän uskon hiipuessa, on luottamus tulevaisuuteen ja uudelleen työllistymiseen etsittävä uudelleen. Eivät sinun hyvät ja työmarkkinoilla valttia olevat ominaisuutesi ole mihinkään kadonneet: olethan edelleen tunnollinen, rehellinen ja ahkera! Työnantajat arvostavat juuri näitä ominaisuuksia. Kun olet valmis päivittämään taitosi ja ottamaan tukea vastaan, pystyt kyllä siihen. Paljon on omasta asenteesta kiinni. 

Tämän päivän työelämä vaatii paljon: on hallittava mm. digitaitoja, oltava valmis opettelemaan uutta koko ajan ja sopeuduttava muutoksiin. Näihin vaatimuksiin ei tarvitse yksin pystyä työnantajan eikä työntekijän. Molempien osapuolien on uskallettava ottaa tukea vastaan. Yksin tätä tämänhetkistä eikä tulevaa työmarkkinoiden haastetta meistä kukaan ratkaise. Palveluja on kehitettävä niin, että koko osatyökykyisten potentiaali saadaan käyttöön ja toisaalta työkyvyttömät henkilöt eläkkeelle, jonne he kuuluvat. 

Lakki kouraan, mutta rinta rottingilla! 

Virpi KettunenVirpi Kettunen
työmarkkina-asiantuntija
Pohjois-Karjalan kuntajohdon tiedolla johtamisen kehittäminen
-hanke
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto