Categories
Yleinen

Pielisen Karjala

Pielisen Karjala 

Ilmakuva Lieksasta

Lieksassa tekijälle löytyy töitä  

Työvoiman tarve on jatkunut Lieksassa tasaisena koronasta huolimatta, ja nuorten työllistymisen kannalta tulevaisuus näyttää valoisalta. Mahdollisuuksia on ja kannattaa rohkeasti kokeilla jotain ihan uutta. 

Työllisty Nurmeksessa 

Yhä useampi haaveilee muutosta maalle tai paluusta kotiseudulle. Suurin este on usein ajatus, ettei pieneltä paikkakunnalta löydy töitä. Joustavasti ajattelevalle ja uusia mahdollisuuksia harkitsevalle on kuitenkin  työtä tarjolla, näin myös Nurmeksessa. 


Categories
Yleinen

Yrittäjyys muutoksessa

TE-palvelut 

Yrittäjyys muutoksessa

Yrittäjyydestä on korona-aikana tullut monelle varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle.

Irtisanomiset, lomautukset ja tiettyjen toimialojen haasteet ovat antaneet työntekijöille sysäyksen siirtyä yrittäjyyteen, osin oman taloudellisen tilanteensa varmistamiseksi.

Korona-aika on tuonut uusia tapoja ja toimintamalleja toimia yrittäjänä. Monet työt ovat siirtyneet etätyöksi, joka ei ole sidoksissa työn tekopaikkaan. Tällä hetkellä koetaan myös jonkinasteista työntekijäpulaa, mikä pakottaa työnantajia turvautumaan alihankintaan. Pätkätyöt ja osa-aikatyöt ovat vaihdettavissa yrittäjyyteen, mikä mahdollistaa yhä useammalle yrittäjälle kasvua ja kehittymistä.

Oikeus työttömyysturvaan

Vallitseva tilanne on tuonut muutoksia myös työttömäksi jäävien yrittäjien tilanteeseen. Aiemmin yrittäjillä ei työtulon hiipuessa tai loppuessa ollut mahdollisuutta työttömyysturvaan. Ahdinkoon joutuivat etenkin yksinyrittäjät, joille yrittäjyys on keino itsensä työllistämiseen.

Nyt yrittäjille on suotu samoja oikeuksia työttömyysturvaan kuin muillekin. Siten on voitu turvata yrityksen säilyminen pahimman yli sekä tarjottu mahdollisuus jatkaa, kun tilanne sen sallii. Toivottavasti näitä hyviä malleja jää pysyviksi.

Digitalisaation superloikka

Etätyö, työn joustavuus, tietoliikennevarmuus ja jatkuva kehittäminen nostavat esiin uusia mahdollisuuksia nopeammalla tahdilla, kuin vanhoja työntekomalleja katoaa. Ohjelmistot, videoneuvottelut ja viestintä ovat nousseet erittäin isoon rooliin ja tuoneet myös yrittäjyyteen uusia mahdollisuuksia. Nopea ja ketterä yrittäjä elää muutoksessa helpommin kuin suuret organisaatiot. Toisaalta isommalle yritykselle tuki- ja konsultointipalveluiden käyttö on helppo väylä kehittää omaa toimintaansa ja samalla työllistää pienyrittäjiä.

Uusia yrittäjiä ja uusia innovaatioita on tullut, ja lisää on tulossa. Nuorten elämänarvot ja halu kehittymiseen ja itsensä johtamiseen tuovat uutta virtaa yrittäjyyteen. Yrittäjänkin on osattava markkinoida ja myydä osaamistaan. Näkyminen laajasti sosiaalisessa mediassa ja positiivinen työote ovat merkittävä osa yrittäjyyttä. Sivutoiminen yrittäjyys ja osuuskuntayrittäjyys luovat hyvää pohjaa siirtymiselle kokoaikaiseksi yrittäjäksi.

Yrittäjyys on meille tärkeä ja merkittävä voimavara, joka kannustaa keksimään ja kehittämään uusia toimintatapoja. Mitä kaikkea saammekaan vielä nähdä, kun yrittäjiä rohkaistaan lisää ja tuetaan monelta suunnalta?

Visa RinneVisa Rinne
palvelupäällikkö
Pohjois-Karjalan TE-toimisto  

Vaihtoehtona yrittäjyys
 • Korona-aika on kannustanut monia ihmisiä siirtymään palkkatyöstä yrittäjiksi.
 • Alihankinnan yleistyessä moni pätkätyö muuttuu yrittäjyydeksi.
 • Yrittäjien työttömyysturvan paraneminen helpottaa etenkin yksinyrittäjien tilannetta.
 • Etätyö ja digitalisaatio monipuolistavat useiden yritysten toimintamahdollisuuksia.
 • Erilaiset kevytyrittäjyyden muodot voivat tarjota väylän kokoaikaiseen yrittäjyyteen.


Categories
Yleinen

Työllisty Nurmeksessa

Pielisen Karjala 

Työllisty Nurmeksessa

Yhä useampi haaveilee muutosta maalle tai paluusta kotiseudulle. Suurin este on usein ajatus, ettei pieneltä paikkakunnalta löydy töitä. Joustavasti ajattelevalle ja uusia mahdollisuuksia harkitsevalle on kuitenkin työtä tarjolla, näin myös Nurmeksessa.

Uusia osaajia haetaan tuotannolliseen työhön ja sote-alalle

Nurmeksessa suurimmat työllistäjät ovat pysyneet vuosien saatossa samoina ja vahvistuneet entisestään; elintarvikeala, erityisesti leipomot, metsänkorjuu ja puunjalostus, metalliala, kaupan ala sekä matkailu hakevat jatkuvasti uusia osaajia. Muun Suomen tapaan sote-ala on erittäin voimakkaassa kasvussa ja tarjoaa Nurmeksessakin monipuolisia työtilaisuuksia sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla. Avoimia paikkoja on säännöllisesti myös mm. kuljetusalalla.

Osaamista kehittämällä kohti uutta työtä

Jos omaa osaamista vastaavaa työtä ei Nurmeksesta löydy, ratkaisu voi löytyä etätyöstä, yrittäjyydestä tai kouluttautumisesta. Oppisopimus on Nurmeksessa ahkerassa käytössä ja Riveria tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. Riveria Valtimo on erikoistunut metsäalan koulutukseen ja Riveria Nurmeksessa koulutetaan mm. lähihoitajia ja elintarvikealan osaajia – koulutusalat vastaavat siis hyvin alueen työelämän tarpeita. Myös te-palveluiden erilaiset koulutukset, palkkatuki sekä paikallisten virkailijoiden neuvonta tukevat siirtymistä uuteen työhön tai uudelle alalle.

Tukea työllistymiseen

PIKES Oy tarjoaa apua kaikessa yrittämiseen liittyvässä, mutta myös tukea Nurmeksesta uutta työtä etsivälle. Työllisty Nurmeksessa -valmennus sisältää henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi yritysjakson paikallisessa yrityksessä, asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Tästä on ollut apua etenkin muualta muuttavien sekä alaa vaihtavien henkilöiden työllistymiseen. Nurmeksessa panostetaan myös hyvään yhteistyöhön eri työllisyystoimijoiden kesken, mikä näkyy asiakkaan sujuvana ohjaamisena oikeiden palveluiden äärelle.

Tervetuloa töihin Nurmekseen!

Outi MeriläinenOuti Meriläinen
yritysasiantuntija, Taidolla töihin 2020–2022 -hanke
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy

Jos omaa osaamista vastaavaa työtä ei Nurmeksesta löydy, ratkaisu voi löytyä etätyöstä, yrittäjyydestä tai kouluttautumisesta.


Categories
Yleinen

Lieksassa tekijälle löytyy töitä

Pielisen Karjala 

Lieksassa tekijälle löytyy töitä

Työvoiman tarve on jatkunut Lieksassa tasaisena koronasta huolimatta, ja nuorten työllistymisen kannalta tulevaisuus näyttää valoisalta. Mahdollisuuksia on ja kannattaa rohkeasti kokeilla jotain ihan uutta.

Tarvetta on eritysesti seuraavissa tehtävissä:

 • teollisuustyöntekijät etenkin saha-, kumi- ja elintarviketeollisuudessa
 • matkailualalla kokit ja tarjoilijat
 • kuljetusalalla niin kuskit kuin asentajatkin
 • sähköasentajat
 • lähi- ja sairaanhoitajat sekä hoiva-avustajat

Väestön ikääntyessä työmarkkinoille tulevat nuorten ikäluokat ovat yhä pienempiä, joten heidän lisäkseen tarvitaan niin työperäistä maahanmuuttoa kuin ammatinvaihtajien kouluttamista uusille aloille. Avainasemassa työpaikkojen täyttymisessä on ammatillinen koulutus eri muodoissaan, kuten esimerkiksi ammattiopisto Riverian joustava oppisopimus. Yritysten työvoimantarpeeseen on pystyttävä vastaamaan kouluttamalla tekijöitä täsmällisesti tarpeesta lähtien.

Sivuston toitalieksassa.fi kautta Lieksan Kehitys Oy:lle tipahtelee viestejä halukkailta Lieksaan muuttajilta. Kiinnostuneita on ollut monilta aloilta, niin entisiä lieksalaisia kuin uusia tulijoita. Merkille pantavaa on, että useimmat heistä ovat korkeakoulutettuja, jotka hakevat alueelta osaamistaan vastaavaa työtä. Monipuolista osaamista tarvitaan. Me Lieksan Kehityksellä autamme mielellämme asunnon ja työpaikkojen löytämisessä koko perheelle. Uusi työ voi löytyä myös alalta, jota ei tule ensimmäisenä ajatelleeksi.

Etätyön yleistymiseen ja mahdollisuuksiin on ladattu paljon odotuksia. Lieksassa on avattu ensimmäiset vuokrattavat etätyöpisteet, ja moni on viettänyt korona-ajan työskentelemällä mökiltään Pielisen rannoilta.

Miksi sitten töihin juuri Lieksaan? Sanovat, että arki on täällä leppoisampaa. Aikansa voi käyttää työmatkojen sijaan siihen, mikä on oikeasti tärkeää, ja palkkansa asuntolainan sijasta elämään. Työlle ja vapaa-ajalle on helppo löytää tasapaino keskellä kauneinta kansallismaisemaa.

Satu LukkarinenSatu Lukkarinen
yritysasiantuntija
Lieksan Kehitys Oy LieKe

Ilmakuva Lieksasta / Mikko Tirkkonen 

Uusi työ voi löytyä myös alalta, jota ei tule ensimmäisenä ajatelleeksi.


Categories
Yleinen

Sanahelinästä tekoihin

Yritykset  

Sanahelinästä tekoihin    

Koronan jälkimainingeissa olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa meillä on osaajapula kaikilla aloilla. Tätä juttua kirjoittaessani pelkästään TE-palveluiden kautta on haussa Pohjois-Karjalassa 744 avointa työpaikkaa.

Osaajapula alkaa olla todella kriittinen ja jopa yritysten kasvun esteenä. Meillä on ravintoloita, jotka pohtivat pitääkö ovi laittaa säppiin, koska tekijöitä ei löydy. Se ei siis ole ainoastaan isojen yritysten ongelma. Pohjois-Karjalassa oli heinäkuun lopussa 10 928 työtöntä (15,3 % työvoimasta), eli työvoimaa on kyllä tarjolla, mutta työttömien osaaminen ei vastaa yritysten tarvetta.

Järjestimme elokuussa perinteiset alueemme kansanedustajien yritysvierailut. Osaava työvoima nousi keskusteluun jokaisella vierailulla ympäri maakuntaa. Osaajia löytääkseen yritykset olivat turvautuneet monenlaisiin ratkaisuihin. Isommissa turvauduttiin ulkomaiseen vuokratyövoimaan, ja myös työperäistä maahanmuuttoa pidettiin kannatettavana ratkaisuna. Yritykset olivat käyttäneet rekrykoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta.

Mielenkiintoista on nähdä, mikä tulee olemaan z-sukupolven, nykyisten teini-ikäisten, työmotivaatio. Z-sukupolvi on syntynyt aikaan, jolloin olemme eläneet jo teknologian keskellä. Sosiaalinen media ja internet ovat heille itsestäänselvyys. He haastavat perinteisen johtajuuden ja rekrytoinnin.

Pohjois-Karjalassa on yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto. Tärkeä kysymys on, miten saamme tänne tulleet opiskelijat jäämään paikkakunnalle ja löytämään oman kulmansa karjalaisesta heimosta. Tämä potentiaali vastavalmistuneista pitäisi ottaa kiinni!

Kohtaanto-ongelmaa on ratkottu jo vuosia eri toimijoiden kesken ja tähän on ostettu ulkopuolisen konsultin apuja. Sanahelinän aika on nyt lopetettava ja tartuttava tiukasti konkreettisiin tekoihin. Maakunnassamme on valtavasti erilaisia työllisyyshankkeita. Te-palvelut ovat siirtymässä kokonaan kunnille vuoden 2024 aikana ja Joensuussa tähän ollaan jo eturintamassa.

Luotsi auttaa oikealle uralle

Joensuussa toimii Luotsi, jonka duuniagentit antavat henkilökohtaista valmennusta työttömille sekä myös auttavat opiskeluiden suuntaamisessa. Tällainen konkreettinen tuki, jossa autetaan työpaikan löytymisessä ja kirkastetaan uratavoitteita, on mahtavaa. Kahden vuoden toiminnan tuloksena on syntynyt lähes 3000 asiakkaalle uusia polkuja, joita pitkin työelämään on ohjautunut 1655 asiakasta ja koulutuksen on aloittanut lähes 400 asiakasta.

Tämä malli kannattaa jalkauttaa myös muualle maakuntaan. Jokainen työntekijä on tärkeä maakuntamme elinvoimalle.

Merja BlombergMerja Blomberg
toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Yrittäjät

Miten saamme tänne tulleet opiskelijat jäämään paikkakunnalle ja löytämään oman kulmansa karjalaisesta heimosta? Tämä potentiaali vastavalmistuneista pitäisi ottaa kiinni! 


Categories
Tilastokatsaus

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva

Työllisyyden tilannekuva

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden tilannekuva    

Alkuvuonna 2021 talous on toipunut koronan tuomasta taantumasta jopa odotettua nopeammin, mikä näkyy Pohjois-Karjalassa ennätyksellisenä uusien avointen työpaikkojen määränä. Työttömien määrä laskee viiveellä. Suurin vähennys aiheutui lomautettujen paluusta töihin alkuvuonna. Täysin työmarkkinat eivät ole toipuneet: pitkäaikaistyöttömyys kasvoi alkuvuonna huolestuttavaa vauhtia.

Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon 2021 alkuvuonna enemmän kuin koskaan uusimuotoisen tilastoinnin aikana eli sitten vuoden 2006. Tammi-kesäkuun aikana avoimeksi tuli 10 188 uutta työpaikkaa, mikä on yli 2000 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Selvästi eniten lisääntyivät sosiaali- ja terveysalan työpaikat, kärjessä lähihoitajat (n. 1000 avointa paikkaa) ja sairaanhoitajat (n. 500 avointa paikkaa).

Teollisuudessa pyörät pyörivät: prosessityöntekijöitä ja kokoonpanijoita tarvitaan viime vuotta enemmän muovi-, puu- ja metalliteollisuudessa.

Ravintola-alalla koronasta toipuminen näkyy ravintolatyöntekijöiden ja tarjoilijoiden kysyntänä.

Rakentaminen jatkuu maakunnassamme vilkkaana. Alan tehtäviin on paikkoja avoinna viime alkuvuotta enemmän.

Myyntiedustajia ja myyjiä kysellään yhä paljon, vaikka on tultu selvästi alas viime vuoden luvuista.

Eniten ovat vähentyneet maatalouden ja puutarha-alan avoimeksi ilmoitetut työpaikat. Koronan helpottumisen myötä kausityöntekijöistä ei ole enää samanlainen puute kuin viime vuonna.

Tammi-kesäkuun 2021 työttömyys väheni verrattuna 2020 alkuvuoteen seuraavasti:

 • Työttömiä työnhakijoita n. 10 700, mikä on n. 1500 eli 12 % vähemmän kuin alkuvuodesta 2020
 • Lomautettuja palasi töihin n. 1300
 • Seutukunnittain työttömien määrä väheni Joensuun seudulla 13 %, Pielisen Karjalassa 11 % ja Keski-Karjalassa 7,5 %
 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 20 %, 25–54-vuotiaiden 16 % ja yli 55-vuotiaiden työttömien määrä 0,4 %

Pitkäaikaistyöttömyys edelleen nousukiidossa

Yli vuoden työttömänä olleita oli n. 3 800, mikä on 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi jokaisessa ikäryhmässä, alle 50-vuotiaissa suhteellisesti enemmän kuin sitä vanhemmissa ikäluokissa.

Alkuvuonna talous on toipunut nopeasti ja osoittanut jopa kuumenemisen merkkejä. Nyt olemme tilanteessa, jossa on samanaikaisesti sekä paljon työpaikkoja avoinna että työttömyys edelleen korkealla tasolla. Koronan aikana piiloon jääneet työmarkkinoiden kohtaannon kysymykset nousevat taas näkyville. Suurin haaste on pitkäaikaistyöttömyyden kasvun katkaiseminen ja kääntäminen laskuun. Seurattavaksi jää, miten toipuminen jatkuu nopean alun jälkeen: jatkuuko talouden hyvä vire ja kohtaavatko työpaikat ja työnhakijat siten, että työttömyyskin lähtee pysyvämpään laskuun.

Reijo VesakoivuReijo Vesakoivu
strategiapäällikkö
Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Työllisyyden keskeiset muutokset 2021/1-6
 • Työmarkkinat toipumassa, avoimia työpaikkoja ennätykselliset 10 188
 • Työttömyys vähentynyt, mm. lomautettuja palannut töihin
 • Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen